top of page

Projectes

T'escoltem. Treballem junts per crear una experiència única.

Construïm noves organitzacions

Impulsem el teu negoci dins del món digital.

Alguns dels nostres clients

Logo del Grupo Imagina.
Logo de MediaCloud.
Logo de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Logo de Atresmedia.
Logo de Indra.
Logo de Xarxa Oberta de Catalunya.
Logo del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
Logo de la Diputació de Lleida.
Logo del Ayuntamiento de Reus.
Logo del Grupo Imagina.
Grup Imagina

Servei de Helpdesk IT per al Grup Imagina per mitjà de la suite d'Altassian.

 

Un equip especialitzat en oferir suport tècnic i resoldre problemes informàtics per als usuaris de l'organització. Les seves funcions principals inclouen respondre preguntes i sol·licituds d'assistència tècnica, diagnosticar i solucionar problemes de maquinari i programari, brindar orientació i capacitació als usuaris i mantenir actualitzats els registres de problemes i solucions.

 

El servei de helpdesk IT és essencial per garantir l'eficàcia i l'eficiència dels sistemes informàtics en una organització i millorar la satisfacció de l'usuari. Tenint en compte l'entorn del Grup Imagina, que ocupa diverses milers de persones a tot el món, ja que té presència a més de 30 països i opera a través de diverses filials i companyies associades, sent aquestes de molt diferents cultures, el nostre servei es va convertir al punt d'unió entre la tecnologia i els treballadors.

MediaCloud

Servei de primer nivell d'operacions cloud per a MediaCloud, amb eines de gestió de la suite d'Altassian, HPSM, Remedy i de monitorització com Zabbix, Scom, Trellis, Tobeit, Openshift, Nagios

 

El servei de primer nivell d'operacions cloud que ha realitzat l'equip és de funcions i tasques bàsiques que s'han dut a terme per garantir el funcionament i la disponibilitat dels serveis al núvol de l'organització i els seus clients. Aquestes tasques inclouen la monitorització contínua dels recursos, serveis i aplicacions tant al núvol com al cloud privat, la gestió d'incidències i problemes, l'administració d'usuaris i permisos, l'aplicació de pegats i actualitzacions, i la realització de còpies de seguretat i recuperació de dades.

 

Com a suport addicional es feien tasques bàsiques i procedimentades de SAP. El servei de primer nivell d'operacions s'ha enfocat a garantir l'estabilitat i el rendiment de l'entorn del núvol al dia a dia. És important que sigui eficient i eficaç per garantir la continuïtat del negoci i mantenir la confiança dels usuaris i clients en els serveis al núvol de l'organització.

Logo de MediaCloud.
Logo del Servei d'Ocupació de Catalunya.

SOC

Per al Servei de Verificació de Formació i Servei de Control de Justificació Econòmica del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya), l'àrea que correspon a la nostra intervenció, es gestionen les subvencions que la Generalitat de Catalunya acredita per a diferents programes d'ocupació, que s'organitzen en diferents convocatòries i que depenen dels propis programes i a l'exercici a què pertanyen.

 

Els expedients corresponents a les sol·licituds derivades d'aquestes convocatòries són tractades pels usuaris mitjançant l'eina Llençol, la qual des del nostre equip de desenvolupament mantenim, desenvolupem i millorem aplicant metodologies Agile. Mitjançant aquesta eina, els usuaris gestionen les dades de les sol·licituds de les entitats que opten a les subvencions  amb MySQL, SQL, Access…

Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Servei de creació i evolució de l'ecosistema de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i de disseny de campanyes amb postproducció.

L'equip s'ha encarregat d'ampliar i millorar les relacions amb el teixit empresarial català del sector de la ciberseguretat, així com establir aliances amb actors privats i públics per enfortir l'ecosistema de l'Agència. De forma complementària, en el marc del programa Internet Segura i la campanya #Negocibersegur i en col·laboració amb altres entitats, el servei incloïa el disseny, execució i seguiment de campanyes de conscienciació en ciberseguretat per a diferents targets, sovint acompanyades de sessions de formació i webinars.

Per altra banda, també s'ha dut a terme un servei de producció de materials gràfics per a xarxes socials a partir dels informes i resums publicats per l'Agència, a més de la creació de resums executius, plantilles per a documents, suport en xarxes socials i en seguiment del rendiment d'aquestes. Per últim, també es s'han proporcionat serveis de project management i suport en organització interna i d'esdeveniments, com els CyberInvestor Days i el Pla Dona Cyber.

Logo de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
bottom of page